เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

คู่มือการจราจร

การใช้บริการชินคันเซ็น

ต้นทางและปลายทาง
จำนวนเที่ยวบินต่อวัน
ระยะเวลาที่ใช้
ท่าอากาศยานซัปโปโร (สนามบินชินชิโตะเสะ) → ท่าอากาศยานเซ็นได
เที่ยวบินไปกลับ
1 ชั่วโมง 10 นาที
ท่าอากาศยานนะริตะ → ท่าอากาศยานเซ็นได
เที่ยวบินไปกลับ
55 นาที
ท่าอากาศยานนาโกย่า (สนามบินชูบุ) → ท่าอากาศยานเซ็นได
6 เที่ยวบินไปกลับ
1 ชั่วโมง 15 นาที
ท่าอากาศยานโอซาก้า (สนามบินอิตะมิ) → ท่าอากาศยานเซ็นได
14 เที่ยวบินไปกลับ
1 ชั่วโมง 25 นาที
ท่าอากาศยานโอซาก้า (สนามบินคันไซ) → ท่าอากาศยานเซ็นได
4 เที่ยวบินไปกลับ
1 ชั่วโมง 40 นาที

การใช้บริการชินคันเซ็น

 • สถานีโตเกียว
  (ประมาณ 1 ชั่วโมง 52 นาที)
 • สถานีเซ็นได
  (ประมาณ 12 นาที)
 • สถานีฟุรุคะวะ
  (ประมาณ 23 นาที)
 • สถานีอิชิโนะเซะกิ
  (ประมาณ 9 นาที)
 • สถานีมิสุซะวะเอะซะชิ
  (ประมาณ 8 นาที)
 • สถานีคิตะคะมิ
  (ประมาณ 7 นาที)
 • สถานีชินฮะนะมะกิ
  (ประมาณ 12 นาที)
 • สถานีโมะริโอะกะ

*กรณีที่ใช้บริการโทโฮะคุชินคันเซ็น (ยะมะบิโกะ)

 • เมืองฮิระอิสุมิ

 • สถานีที่ใกล้ที่สุด
  สถานี JR อิชิโนะเซะกิ สายหลักโทโฮะคุ สถานีฮิระอิสุมิ (8 นาที)

  เดินทางโดยรถยนต์ผ่านทางด่วน
  ทางด่วนโทโฮะคุ ออกแยกสถานีฮิระอิสุมิเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 แล้วขับต่อ 10 นาที

 • เมืองริคุเซ็นทะคะตะ

 • สถานีที่ใกล้ที่สุด
  สถานี JR อิชิโนะเซะกิ สถานีโอฟุนะโตะ เคะเซ็นนุมะ สายโอฟุนะโตะ สถานี BRT ริคุเซ็นทะคะตะ (120 นาที)

  เดินทางโดยรถยนต์ผ่านทางด่วนทางด่วนโทโฮะคุ จากแยกอิชิโนะเซะกิ 75 นาที

  ทางด่วนซันริคุ จูคัง ลงที่แยกริคุเซ็นทะคะตะ

 • เมืองมินะมิซันริคุ

 • สถานีที่ใกล้ที่สุด
  สถานี JR ฟุรุคะวะ สถานี JR โคะโกะตะ สายเคะเซ็นนุมะ สถานี BRT ชิสุกะวะ (120 นาที)

  เดินทางโดยรถยนต์ผ่านทางด่วน
  ทางด่วนโทโฮะคุ จากแยกอิชิโนะเซะกิ 75 นาที

  ทางด่วนซันริคุ จูคัง ลงที่แยกชิสุกะวะ

 • เมืองเคะเซ็นนุมะ

 • สถานีที่ใกล้ที่สุด
  สถานี JR อิชิโนะเซะกิ สายโอฟุนะโตะ สถานีเคะเซ็นนุมะ (85 นาที)

  เดินทางโดยรถยนต์ผ่านทางด่วน
  70 นาทีจากทางด่วน โทโฮคุ อิชิโนเซกิ (Tohoku Ichinoseki IC) ผ่านถนนหมายเลข 284
  ทันทีหลังออกจากทางด่วนสายกลาง ซานริคุ เคเซ็นนุมะ ชูโอะ (Sanriku Kesennuma Chuo IC)

 • เมืองวะคุยะ

 • สถานีที่ใกล้ที่สุด
  สถานี JR ฟุรุคะวะ สายอิชิโนะมะกิ สถานีวะคุยะ (25 นาที)

  เดินทางโดยรถยนต์ผ่านทางด่วน
  ทางด่วนโทโฮะคุ ออกแยกฟุรุคะวะ เข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 แล้วขับต่อ 30 นาที

  ทางด่วนซันริคุ ออกแยกมัทสึชิมะคิตะ เข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346 แล้วขับต่อ 30 นาที

Home คู่มือการจราจร