เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

index

การแสดงดนตรีไทโกะบายาชิที่แสดงถวายในเทศกาล “เทพภูเขา” ที่จัดฉลองให้การผลิตทองคำ มันได้ฝังรากลึกจนเป็นศิลปะการแสดงที่ภาวนาอธิษฐานถึงการตกปลาได้มาก การเดินเรือปลอดภัย พร้อมกับการพัฒนาเมืองท่าเรือเคเซ็นนุมะ เสียงกึกก้องของกล้องไทโกะที่ดูทรนงองอาจและมีความคึกคักเข้มแข็งนั้น เป็นศิลปะการแสดงพื้นเมืองที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมาท่ามกลางการขุดทองเข้ากับวัฒนธรรมทางทะเล และทำให้รู้สึกได้ว่า “มันถูกสืบทอดในหมู่ผู้คนเรื่อยมาในฐานะสัญลักษณ์ของความมีชีวิตชีวาและความคึกคักคับคั่ง”

เป็นเหมืองทองที่ตั้งอยู่บนต้นน้ำของแม่น้ำชิชิโอริ เมืองเคเซ็นนุมะ ท่ามกลางการเข้าสู่สมัยใหม่ของเหมืองทองในสมัยเมจิ มันก็ได้กำเนิด “มอนสเตอร์โกลด์” ทองคำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นที่ทำให้ทั่วโลกตื่นตะลึงขึ้นมา เป็นเหมืองทองสำคัญที่ทำให้เหมืองทองใน “มิจิโนกุ” กลายมาเป็นแหล่งทรัพยากรที่ค้ำจุนประเทศชาติ จากสำนักงานเหมืองแร่เก่าที่เชิงเขามาจนถึงพื้นที่ระหว่างภูเขานั้น มีซากอุโมงค์เหมืองแร่ ซากรถเข็น กองภูเขาเศษเสี้ยวของหินเขี้ยวหนุมานที่ถูกทิ้งกระจัดกระจายอยู่มากมาย

เมื่อปี 1904 ที่เหมืองทองชิชิโอริได้ขุดพบ “มอนสเตอร์โกลด์” ทองคำสัตว์ประหลาดที่มีน้ำหนัก 2.25 กิโลกรัมและอัตราส่วนของทองอยู่ 83% ท่ามกลางสถานการณ์ที่ขุดก้อนทองขนาดเล็กก็ว่ายากแล้ว ความใหญ่โตของมันทำให้ทั่วโลกเกิดความตื่นตะลึง จนถูกนำไปจัดแสดงที่งานนิทรรศการนานาชาติที่เซนต์หลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกาที่จัดขึ้นในปีเดียวกันนั้น และได้รับรางวัลเหรียญทองแดงมา สิ่งนี้เป็นใบประกาศเกียรติคุณที่เป็นที่ระลึกในการได้รับรางวัลนั้นมา ถือเป็นเครื่องหมายที่แสดงพลังของ “จิปัง ประเทศแห่งทองคำ” ให้ประจักษ์ต่อสายตาชาวโลก และแสดงให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงของการผลิตทองในมิจิโนกุ

เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดและคัดแยกแร่ในเหมืองทองชิชิโอริ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ขุด เตาหลอมทอง รวมถึงภาพถ่ายเก่าและเอกสารบันทึกต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงบันทึกที่เกี่ยวกับ “มอนสเตอร์โกลด์” ทองคำสัตว์ประหลาดและกระบวนการขุดทองด้วย เป็นชุดอุปกรณ์ที่ทำให้เข้าใจถึงสภาพเหมืองทองที่เข้าสู่ช่วงสมัยใหม่ได้อย่างดี

เป็นเหมืองแร่ทองที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โอยะ เมืองเคเซ็นนุมะ เป็นเหมืองที่ได้รับผลกระทบจากการผลิต
“มอนสเตอร์โกลด์” ในเหมืองทองชิชิโอริ จึงมีการปฏิบัติการขุดทองตั้งแต่ปี 1905 เรื่อยมาจนถึงปี 1976 และเกิดเป็นย่านเหมืองแร่ขึ้นมา เป็นมรดกล้ำค่าที่แสดงให้เห็นถึงรูปลักษณ์สุดท้ายท่ามกลางธุรกิจการขุดทองที่ทำมายาวนานกว่า 1,250 ปี ซากโรงงานถลุงแร่ขนาดใหญ่ยักษ์ที่ทำขึ้นจากคอนกรีตนั้น กลายมาเป็นอนุสาวรีย์ที่ทำให้หวนคิดถึงความรุ่งโรจน์ในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี

Home Trip Finder