เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

index

สถานที่ฝังพระไตรปิฎก 11 แห่งที่ถูกสร้างขึ้นที่ยอดเขาทาสึงาเนะ ตรงศูนย์กลางของสามวัดบนเขาทาสึงาเนะ (วัดเซซุยจิ วัดจัคโคจิ วัดคินปุจิ) ซึ่งตระกูลโอชูฟูจิวาระใช้เป็นสถานที่สำคัญในการภาวนาต่อพระพุทธเจ้า ในช่วงปลายสมัยเฮอันที่มีการเผยแผ่แนวความคิดเรื่องปัจฉิมธรรมอย่างแพร่หลาย เพื่อฝากฝังพระไตรปิฎกให้คงเหลือถึงรุ่นลูกหลาน จึงมีการนำพระไตรปิฎกใส่ลงในกระบอกที่ทำจากทองสำริดไปฝังแล้วสร้างเนินดินขึ้นมา มันถูกสร้างขึ้นโดยตระกูลโอชูฟูจิวาระในภูมิภาคซันริคุที่เป็นสถานที่สำคัญในการผลิตทอง ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสมเพราะสามารถกวาดสายตาชมพื้นที่เหมืองทองสมัยใหม่ที่เขียนอยู่ในแผนภาพเคเซ็นโมโตโยชิได้ เรียกได้ว่าเป็นโบราณสถานสำคัญที่บอกเล่าถึงอิทธิพลต่อพื้นที่การผลิตทองคำในซันริคุของตระกูลโอชูฟูจิวาระที่สนับสนุนให้สร้างดินแดนในอุดมคติได้อย่างมาก

ชุดพระสูตรของที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของ “วัดจัคโคจิ” บนภูเขาทาสึงาเนะซึ่งตระกูลโอชูฟูจิวาระใช้เป็นศูนย์รวมพุทธศรัทธา บทพระสูตรในนี้ถูกคัดลอกด้วยสีเงินทอง และได้รับการพิจารณาว่าเป็นบทหนึ่งของชุดพระสูตรคนชิคินเด (พระสูตรที่เขียนคำสอนลงบนกระดาษสีกรมท่า) จากวัดจูซนจิ นอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าความเชื่อความศรัทธาในสมัยนั้นได้รับการเกื้อหนุนจากทองคำแล้ว กลุ่มโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาที่แผ่ขยายมาถึงภูเขาทาสึงาเนะ ก็ถือเป็นของโบราณล้ำค่าที่แสดงให้เห็นว่าได้รับอิทธิพลมาจากตระกูลโอชูฟูจิวาระอย่างชัดเจน

Home Trip Finder