เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

index

บันทึกโบราณที่มีการอธิบายเกี่ยวกับเหมืองทองในเขตพื้นที่เคเซ็นไว้มากมาย ตระกูลโยชิดะเป็นตระกูลชั้นสูงที่ทำงานผู้รับผิดชอบสูงสุดในเขตพื้นที่เคเซ็น สภาพการทำงานในเหมืองทองสมัยนั้นได้ถูกบันทึกไว้ในนี้ เป็นเอกสารล้ำค่าที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ปกครองบ้านเมืองในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นโทโยโทมิ ฮิเดโยชิหรือดาเตะ มาซามุเนะต่างก็ขยับขยายธุรกิจการขุดทองอย่างแข็งขัน

ภูเขาสูง 874 เมตร ที่เป็นแหล่งศึกษาทางธรณีวิทยาในซันริคุจีโอปาร์ค ก่อตัวจากหินแกรนิตฮิคามิเมื่อประมาณ 450 ล้านปีก่อน เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสถานที่ผลิตหินผลึกและทองคำคุณภาพดีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และมีโบราณสถานเหมืองทองทามายามะตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภูเขาฮิคามิ

เป็นเหมืองทองที่ตั้งอยู่ตอนกลางของภูเขาฮิคามิ ในสมัยเอโดะมันถูกเรียกว่าเป็น “4 เหมืองแร่ทองขนาดใหญ่เคเซ็น” ที่ดาเตะ มาซามุเนะได้ดำเนินการพัฒนาอย่างแข็งขัน ซากปรักหักพังอย่างซากโรงงานถลุงแร่ ซากด่านตรวจ และหลุมเหมืองพันคน ฯลฯ ต่างก็กระจัดกระจายอยู่ในภูเขา และบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับเหมืองทองในช่วงสมัยใหม่

เป็นหินผลึกที่ผลิตได้จากแหล่งแร่ที่มาจากหินแกรนิตฮิคามิ หินผลึกนี้เป็นสิ่งที่ตกผลึกมาจากเขี้ยวหนุมาน (แร่ทองคำ) ที่เป็นแร่องค์ประกอบสำคัญของหินแกรนิต แล้วถูกนำมาใช้ทำดวงตาของพระพุทธรูป แม้แต่ในตอนนี้เองก็ยังพบได้ในเศษหินในเหมืองทองทามายามะ เป็นวัตถุล้ำค่าที่บ่งบอกลักษณะเด่นของแร่ทองคำได้อย่างดี

เป็นหอคอยที่สร้างขึ้นมาจากเจตจำนงอันแรงกล้าของผู้คนในท้องถิ่นที่ว่าอยากแสดงความเคารพต่อเหมืองทองแล้วถ่ายทอดชื่อนั้นไปสู่ชนรุ่นหลัง พร้อมกับการก่อตั้งสถานีทาเคโคมะ รถไฟ JR สายโอฟุนาโตะเมื่อปี 1932 แม้ว่ามันจะถูกทำลายไปหลายต่อหลายครั้งจากสงครามและเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหว มันก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาทุกครั้งด้วยกำลังของผู้อาศัยในท้องถิ่นจนมาถึงปัจจุบันนี้ เป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์ล้ำค่าที่ขาดไม่ได้ในการบอกเล่าเรื่องราวความรุ่งเรืองของเหมืองทองทามายามะว่าส่งผลต่อสภาพสังคมในท้องถิ่นนี้มากถึงเพียงไหน

เป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยกันกับศาลเจ้าทาเคโคมะเพื่ออัญเชิญเทพพิทักษ์เหมืองทองทามายามะมาประดิษฐาน ซึ่งตระกูลโอชูฟูจิวาระและตระกูลดาเตะให้ความศรัทธาอย่างลึกซึ้ง บริเวณรอบ ๆ เขตศาลเจ้ามีลักษณะสำคัญคือมีหินแร่ที่ตกผลึกและแร่ทองคำปรากฏให้เห็นอยู่ตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงปัจจุบันนี้

เป็นอนุสาวรีย์ที่แสดงความเคารพต่อร่องรอยการบุกเบิกพื้นที่ภูเขาเป็นทุ่งนา เพื่อเกื้อหนุนการใช้ชีวิตของคนงานขุดแร่ที่ทำงานอยู่ในเหมืองทองที่เสื่อมถอยลง ทุ่งนารอบ ๆ อนุสาวรีย์ถูกเรียกด้วยชื่อพื้นที่ว่า “ชินเด็น”

Home Trip Finder