เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

เศษเบ้าหลอมติดทองละลาย

Locationตำบลฮิราอิซูมิ

 

Contentsมรดกญี่ปุ่น

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลอม "เศษผงทองจากมิจิโนกุ" ที่เก็บสะสมมาได้ ส่วนทองที่ถูกหลอมก็นำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทองสำริด ในสมัยนั้น เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นดินแดนในอุดมคติอย่างเป็นรูปธรรมที่ฮิราอิซูมิ จึงมีการรวบรวมทองคำที่ผลิตได้ไปพร้อมกับเทคนิคงานฝีมือที่สวยงามเพื่อใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่

สถานะ / การจำแนกสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม

ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ (เอกสารทางโบราณคดี)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมท่องเที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง


สถานที่ท่องเที่ยว

Home Trip Finder เศษเบ้าหลอมติดทองละลาย