เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

โบราณสถานการผลิตทองคำโคกาเนะยามะ กระเบื้องโบราณที่ขุดพบ

Locationตำบลวาคุยะ

 

Contentsมรดกญี่ปุ่น

เป็นกระเบื้องมุงหลังคาที่ถูกใช้ในพระอุโบสถที่สร้างขึ้นในโบราณสถานการผลิตทองคำโคกาเนะยามะ จากรูปทรงของกระเบื้องบ่งบอกได้ว่าพระอุโบสถทรงกลมได้ถูกสร้างขึ้น และจากการที่มีกระเบื้องที่ระบุปีศักราชว่า "เท็มเปียว" ประกอบอยู่ ทำให้ทราบว่าช่วงปีที่ก่อสร้างพระอุโบสถอยู่ในช่วงรัชสมัยเท็มเปียว ถือเป็นวัตถุล้ำค่าที่ถ่ายทอดเนื้อหาใจความของโบราณสถานออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม

สถานะ / การจำแนกสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม

ทรัพย์สินที่จับต้องได้ของจังหวัด (เอกสารทางโบราณคดี)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมท่องเที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง


สถานที่ท่องเที่ยว

Home Trip Finder โบราณสถานการผลิตทองคำโคกาเนะยามะ กระเบื้องโบราณที่ขุดพบ