เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

ผงทองจากโนโนะดาเกะ-วาคุยะ

Locationตำบลวาคุยะ

 

Contentsมรดกญี่ปุ่น

เป็นผงทองที่ผลิตได้จากภูเขาโนโนะดาเกะในตำบลวาคุยะ ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากแหล่งแร่ส่วนรองที่มีผงทองทับถมอยู่ในชั้นดิน เป็นแร่ที่บ่งชี้ให้เห็นว่าประวัติศาสตร์การขุดทองในญี่ปุ่นเริ่มต้นมาจาก "การร่อนทอง" โดยผงทองที่เริ่มสกัดออกมาได้เป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 749 นั้นได้ถูกนำมาใช้เป็นวัสดุสำหรับเคลือบพระไวโรจนพุทธะที่วัดโทไดจิ

สถานะ / การจำแนกสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม

ไม่กำหนด (อนุสาวรีย์ธรรมชาติ)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมท่องเที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง


สถานที่ท่องเที่ยว

Home Trip Finder ผงทองจากโนโนะดาเกะ-วาคุยะ