เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

หอคอย “เขตศักดิ์สิทธิ์ทามายามะ โบราณสถาน”

Locationเมืองริคุเซ็นทาคาตะ

 

Contentsมรดกญี่ปุ่น

เป็นหอคอยที่สร้างขึ้นมาจากเจตจำนงอันแรงกล้าของผู้คนในท้องถิ่นที่ว่าอยากแสดงความเคารพต่อเหมืองทองแล้วถ่ายทอดชื่อนั้นไปสู่ชนรุ่นหลัง พร้อมกับการก่อตั้งสถานีทาเคโคมะ รถไฟ JR สายโอฟุนาโตะเมื่อปี 1932 แม้ว่ามันจะถูกทำลายไปหลายต่อหลายครั้งจากสงครามและเหตุภัยพิบัติแผ่นดินไหว มันก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาทุกครั้งด้วยกำลังของผู้อาศัยในท้องถิ่นจนมาถึงปัจจุบันนี้ เป็นวัตถุทางประวัติศาสตร์ล้ำค่าที่ขาดไม่ได้ในการบอกเล่าเรื่องราวความรุ่งเรืองของเหมืองทองทามายามะว่าส่งผลต่อสภาพสังคมในท้องถิ่นนี้มากถึงเพียงไหน

สถานะ / การจำแนกสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม

ไม่กำหนด (วัตถุทางประวัติศาสตร์)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมท่องเที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง


สถานที่ท่องเที่ยว

Home Trip Finder หอคอย “เขตศักดิ์สิทธิ์ทามายามะ โบราณสถาน”