เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

ศาลเจ้าทามายามะ

Locationเมืองริคุเซ็นทาคาตะ

 

Contentsมรดกญี่ปุ่น

เป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยกันกับศาลเจ้าทาเคโคมะเพื่ออัญเชิญเทพพิทักษ์เหมืองทองทามายามะมาประดิษฐาน ซึ่งตระกูลโอชูฟูจิวาระและตระกูลดาเตะให้ความศรัทธาอย่างลึกซึ้ง บริเวณรอบ ๆ เขตศาลเจ้ามีลักษณะสำคัญคือมีหินแร่ที่ตกผลึกและแร่ทองคำปรากฏให้เห็นอยู่ตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงปัจจุบันนี้

สถานะ / การจำแนกสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม

ไม่กำหนด (โบราณสถาน)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมท่องเที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง


สถานที่ท่องเที่ยว

Home Trip Finder ศาลเจ้าทามายามะ