เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

อนุสาวรีย์ “ดินแดนที่บุกเบิกโดยมัตสึซากะ จูเบ ซาดานาริ”

Locationเมืองริคุเซ็นทาคาตะ

 

Contentsมรดกญี่ปุ่น

เป็นอนุสาวรีย์ที่แสดงความเคารพต่อร่องรอยการบุกเบิกพื้นที่ภูเขาเป็นทุ่งนา เพื่อเกื้อหนุนการใช้ชีวิตของคนงานขุดแร่ที่ทำงานอยู่ในเหมืองทองที่เสื่อมถอยลง ทุ่งนารอบ ๆ อนุสาวรีย์ถูกเรียกด้วยชื่อพื้นที่ว่า "ชินเด็น"

สถานะ / การจำแนกสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม

ไม่กำหนด (สมบัติทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมท่องเที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง


สถานที่ท่องเที่ยว

Home Trip Finder อนุสาวรีย์ “ดินแดนที่บุกเบิกโดยมัตสึซากะ จูเบ ซาดานาริ”