เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

คันกั้นน้ำมัตสึซากะ

Locationเมืองริคุเซ็นทาคาตะ

 

Contentsมรดกญี่ปุ่น

เป็นคันกั้นน้ำจากแม่น้ำสึโบโนะซาวะที่เป็นแอ่งอยู่ในทุ่งนาชินเด็นที่บุกเบิกขึ้นมาเพื่อเกื้อหนุนการใช้ชีวิตของคนงานขุดแร่ที่ทำงานอยู่ในเหมืองทองที่เสื่อมถอยลง ทางน้ำสายหลักที่ไหลจากคันกั้นน้ำประมาณ 1 กิโลเมตรนั้นก็ยังถูกใช้อยู่แม้แต่ในปัจจุบันนี้

สถานะ / การจำแนกสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม

ไม่กำหนด (โบราณสถาน)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมท่องเที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง


สถานที่ท่องเที่ยว

Home Trip Finder คันกั้นน้ำมัตสึซากะ