เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

ศาลเจ้าทาเคโคมะ

Locationเมืองริคุเซ็นทาคาตะ

 

Contentsมรดกญี่ปุ่น

เป็นศาลเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยกันกับศาลเจ้าทามายามะเพื่ออัญเชิญเทพพิทักษ์เหมืองทองทามายามะมาประดิษฐาน เป็นศาลเจ้าสำคัญที่คุัมครองเหมืองทองเรื่อยมาเช่นเดียวกับศาลเจ้าทามายามะ แม้จะได้รับความเลื่อมใสศรัทธาอย่างลึกซึ้งจากตระกูลโอชูฟูจิวาระและตระกูลดาเตะ แต่เมื่อเหมืองทองเสื่อมถอยลงก็ได้ย้ายมาที่หมู่บ้านจนมาตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบันนี้ เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่บอกเล่าเรื่องราวของความรุ่งโรจน์และการเสื่อมถอยของเหมืองทองได้เป็นอย่างดี

สถานะ / การจำแนกสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม

ไม่กำหนด (โบราณสถาน)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมท่องเที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง


สถานที่ท่องเที่ยว

Home Trip Finder ศาลเจ้าทาเคโคมะ