เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

ต้นสนหวนกลับแห่งวัดโชกนจิ

Locationเมืองริคุเซ็นทาคาตะ

 

Contentsมรดกญี่ปุ่น

เป็นต้นสนที่อยู่ในเขตวัดโชกนจิ (อายุต้นไม้ประมาณ 200 - 400 ปี) จากการที่วัดโชกนจิซึ่งเคยเป็นวัดที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเหมืองทองทามายามะได้ย้ายมาตั้งที่สถานที่ปัจจุบันจากการเสื่อมถอยของเหมืองทอง ต้นสนนี้ก็ถูกย้ายมาปลูกที่นี่เช่นกัน ตามที่กล่าวกันว่ามัน "แสดงออกถึงความปรารถนาที่อยากกลับไปทามายามะด้วยรูปลักษณ์ที่บิดโค้งราวกับมังกร" จึงเป็นอันรู้กันว่าต้นสนนี้เป็นสัญลักษณ์ของความนึกคิดที่มีต่อเหมืองทองของผู้คนในหมู่บ้าน

สถานะ / การจำแนกสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม

ไม่กำหนด (อนุสาวรีย์ธรรมชาติ)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมท่องเที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง


สถานที่ท่องเที่ยว

Home Trip Finder ต้นสนหวนกลับแห่งวัดโชกนจิ