เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

ชุดอุปกรณ์แยกทอง

Locationเมืองริคุเซ็นทาคาตะ

 

Contentsมรดกญี่ปุ่น

เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการร่อนทองที่แม่น้ำและแยกทองออกจากหินแร่ การร่อนทองที่ทำกันมาตั้งแต่โบราณได้ฝังรากลึกเป็นงานเลี้ยงชีพที่สนับสนุนการใช้ชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นผ่านระบบตราอนุญาตในช่วงสมัยใหม่ อีกทั้ง ในส่วนของเหมืองทองที่ขุดหินแร่ขึ้นมา แม้ว่าจะสิ้นสุดการทำงานส่วนนั้นลงก็ยังเป็นที่ยอมรับกันในหมู่บ้านว่าเป็นธุรกิจการขุดทองส่วนบุคคล ทำให้ธุรกิจการขุดทองยังทำสืบเนื่องกันมาจนถึงช่วงสมัยใหม่ เป็นชุดอุปกรณ์ที่เปรียบดังลมหายใจและชีวิตของผู้คนที่นี่

สถานะ / การจำแนกสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม

ไม่กำหนด (วัตถุพื้นบ้าน)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมท่องเที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง


สถานที่ท่องเที่ยว

Home Trip Finder ชุดอุปกรณ์แยกทอง