เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

เครื่องเคลือบฮิเดฮิระ

Locationตำบลฮิราอิซูมิ

 

Contentsมรดกญี่ปุ่น

เป็นงานศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิมที่ถ่ายทอดเทคนิคการแปรรูปทองและงานช่างทองแบบที่คอนจิกิโด (อุโบสถสีทอง) มาจนถึงปัจจุบันนี้ เชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดมาจากการที่ฟูจิวาระ โนะ ฮิเดฮิระได้เชิญช่างฝีมือจากเกียวโตเข้ามา แล้วให้ทำภาชนะที่วิจิตรตระการตาขึ้นมาจากการใช้ผงทองที่ผลิตมาได้อย่างไม่กลัวเปลือง

สถานะ / การจำแนกสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม

ไม่กำหนด (งานศิลปหัตถกรรม) (งานศิลปหัตถกรรมแบบดั้งเดิมที่ได้รับการกำหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมท่องเที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง


สถานที่ท่องเที่ยว

Home Trip Finder เครื่องเคลือบฮิเดฮิระ