เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

ทัศนียภาพช่วงรอลมและท่าเรือเคเซ็นนุมะ

Locationเมืองเคเซ็นนุมะ

 

Contentsมรดกญี่ปุ่น

ในสมัยเอโดะ แม้ว่าการขุดทองในพื้นที่นี้จะฝังรากลึกเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงการใช้ชีวิต จนมีการทำกันอย่างแข็งขันในชีวิตประจำวันก็ตาม แต่ยิ่งเฟื่องฟูมากเท่าไร พอผ่านไปนานเข้าการผลิตทองให้ได้ในปริมาณที่คงที่ก็เป็นเรื่องยากจนเกิดเป็นภาระใหญ่หลวงของพื้นที่ ซึ่งที่เคเซ็นนุมะก็มีการตกปลาโอไปพร้อมกับขุดทองอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งพัฒนาขึ้นมาเป็น "ท่าเรือรอลม" ที่มีเรือหลายลำแล่นไปตามลมที่พัด กล่าวกันว่าเคเซ็นนุมะเป็นเมืองท่าเรือที่บุกเบิกและค้ำจุนโดยคนสำรวจแร่ "ทัศนียภาพช่วงรอลมและท่าเรือเคเซ็นนุมะ" นั้นอัดแน่นไปด้วยประวัติศาสตร์การพัฒนาเมืองท่าเรือที่การขุดทองได้หลอมรวมเข้ากับภูมิประเทศและดินฟ้าอากาศ

สถานะ / การจำแนกสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม

ไม่กำหนด (ทัศนียภาพเชิงวัฒนธรรม/ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนของประเทศ)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมท่องเที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง


สถานที่ท่องเที่ยว

Home Trip Finder ทัศนียภาพช่วงรอลมและท่าเรือเคเซ็นนุมะ