เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

การแสดงดนตรีที่เคเซ็นนุมะ

Locationเมืองเคเซ็นนุมะ

 

Contentsมรดกญี่ปุ่น

การแสดงดนตรีไทโกะบายาชิที่แสดงถวายในเทศกาล "เทพภูเขา" ที่จัดฉลองให้การผลิตทองคำ มันได้ฝังรากลึกจนเป็นศิลปะการแสดงที่ภาวนาอธิษฐานถึงการตกปลาได้มาก การเดินเรือปลอดภัย พร้อมกับการพัฒนาเมืองท่าเรือเคเซ็นนุมะ เสียงกึกก้องของกล้องไทโกะที่ดูทรนงองอาจและมีความคึกคักเข้มแข็งนั้น เป็นศิลปะการแสดงพื้นเมืองที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมาท่ามกลางการขุดทองเข้ากับวัฒนธรรมทางทะเล และทำให้รู้สึกได้ว่า "มันถูกสืบทอดในหมู่ผู้คนเรื่อยมาในฐานะสัญลักษณ์ของความมีชีวิตชีวาและความคึกคักคับคั่ง"

สถานะ / การจำแนกสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม

ได้รับการกำหนดบางส่วน (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่จับต้องไม่ได้)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมท่องเที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง


สถานที่ท่องเที่ยว

Home Trip Finder การแสดงดนตรีที่เคเซ็นนุมะ