เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

การร้องเพลงฉลองการหาปลาที่เคเซ็นนุมะ/การร้องเพลงฉลองการหาปลาที่ชิบิทาจิ/การร้องเพลงฉลองการหาปลาที่ซากิฮามะ

Locationเมืองเคเซ็นนุมะ

 

Contentsมรดกญี่ปุ่น

เพลงที่คนงานขุดแร่ร้องเวลาทำงานหนักในเหมืองทอง ได้กลายมาเป็นเพลงที่ชาวประมงร้องฉลองเวลาตกปลาได้มากที่สืบทอดต่อกันมาในหมู่ชาวประมง ถือเป็นศิลปะการแสดงพื้นเมืองที่เห็นได้ชัดว่าได้รับมาจากวัฒนธรรมเหมืองทอง ผสมผสานกับวัฒนธรรมทางทะเล และถูกหล่อเลี้ยงด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับท้องถิ่น สิ่งนี้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะเด่นอันบอกเล่าถึง "สายสัมพันธ์ระหว่างทะเล หมู่บ้าน ภูเขา แม่น้ำที่ได้รับการหล่อเลี้ยงจากดินแดนมิจิโนกุและ “ทองคำ” ที่ฝังรากลึกอยู่ท่ามกลางสภาพภูมิประเทศและดินฟ้าอากาศที่มีชีวิตอยู่ร่วมกัน"

สถานะ / การจำแนกสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม

ทรัพย์สินที่ได้รับการกำหนดของเมือง (ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่จับต้องไม่ได้)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมท่องเที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง


สถานที่ท่องเที่ยว

Home Trip Finder การร้องเพลงฉลองการหาปลาที่เคเซ็นนุมะ/การร้องเพลงฉลองการหาปลาที่ชิบิทาจิ/การร้องเพลงฉลองการหาปลาที่ซากิฮามะ