แหลมอิวาอิซากิ

Locationเมืองเคเซ็นนุมะ

“แหลมอิวาอิซากิ” ที่เป็น 1 ในแหลมที่ชายฝั่งซันริคุเรียส และเป็น 1 ในพื้นที่ทางธรณีวิทยาของอุทยานธรณีซันริคุนี้ เป็นสถานที่ที่มีทิวทัศน์งดงามไม่ว่าจะเมื่อน้ำทะเลขึ้นสูงหรือลดต่ำเผยให้เห็นรอยแตกของหินที่ถูกกัดเซาะ และยังพบลักษณะดินทางธรณีวิทยาแบบยุคหินโบราณได้ที่นี่ซึ่งถือว่าแปลกตาสำหรับหมู่เกาะญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีกลิ่นอายของความโรแมนติกเพราะสถานที่สำคัญที่จะได้เห็น “ขอบ” ของลักษณะดินทางธรณีวิทยาซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ในการหาสายแร่ทองคำได้ใกล้ ๆ อีกด้วย