อุโบสถสีทอง วัดจูซนจิ

Locationตำบลฮิราอิซูมิ

อุโบสถสีทองล้วนที่สร้างขึ้นโดยมีรากฐานจากผงทองใน “มิจิโนกุ” ซึ่งการแปรรูปทองนั้นแรกเริ่มเดิมที ได้ใช้ผลผลิตจากทั้งในและต่างประเทศแบบไม่กลัวเปลือง รวมถึงใช้เทคนิคการประดับตกแต่งในสมัยนั้นอย่างเต็มที่ ตระกูลโอชูฟูจิวาระซึ่งเป็นผู้สร้างได้ใช้ “ทองคำ” ที่เปล่งแสงสวยสง่าออกมาโดยไม่ใช่เพื่อโอ้อวดถึงทรัพย์สมบัติ แต่เพื่อแสดงออกถึงดินแดนในอุดมคติอันปรารถนาถึงโลกที่เท่าเทียมและสงบสุขปราศจากการต่อสู้แย่งชิง และยังกล่าวกันว่าเป็นต้นแบบของ “บ้านเรือนและพระราชวังทองคำ” ที่ปรากฏอยู่ใน “จิปัง ประเทศแห่งทองคำ” อีกด้วย