ตู้พระทองสำริด วัดคันนอนจิ

Locationเมืองเคเซ็นนุมะ

เป็นตู้พระที่นักพรตบนภูเขาเคยแบกซึ่งถ่ายทอดว่าวัดคันนอนจิมีความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับภูมิภาคซันริคุและวัดจูซนจิที่ฮิราอิซูมิ มันถูกใช้ในการเก็บพระพุทธรูป เครื่องใช้ของสงฆ์ และพระไตรปิฎกราวกับเป็นกระเป๋าสะพายหลัง มันเป็นงานศิลปหัตถกรรมชั้นยอดที่เคลือบด้วยทองและทำลวดลายเชิงพระพุทธศาสนาในทุกด้าน ซึ่งถือเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ที่ถ่ายทอดเทคนิคช่างทองมาจนถึงปัจจุบันนี้