ตราอนุญาตเข้าเหมืองทอง

Locationเมืองเคเซ็นนุมะ

เป็นตราอนุญาตในระบบการขุดทองที่เริ่มต้นขึ้นโดยโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ซึ่งเป็นตราอนุญาตที่ทำจากไม้ที่อนุญาตให้ให้ขุดหินแร่กลางแจ้งรวมถึงร่อนทอง หลังจากสมัยของฮิเดโยชิก็สืบทอดต่อมาถึงดาเตะ มาซามุเนะเป็นผู้ดำเนินการต่อ จนในไม่ช้าการขุดทองผ่านระบบนี้ก็ได้ฝังรกรากอย่างกว้างขวางในท้องถิ่นนี้ว่าเป็นงานหาเลี้ยงชีพอย่างหนึ่งของผู้คน การร่อนทองใน “มิจิโนกุ” ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณแสดงให้เห็นว่าแม้จะเข้าสู่สมัยใหม่แล้วก็ตาม ทองคำก็ยังสร้างความหลงใหลให้กับผู้ปกครองบ้านเมืองอยู่