หินแร่ทองคำที่ขุดได้จากเหมืองแร่โอยะ

Locationเมืองเคเซ็นนุมะ

เป็นหินแร่ทองคำที่ขุดได้จากเหมืองแร่โอยะ ทองคำธรรมชาติจากพื้นที่ทางตอนใต้ของพื้นที่ภูเขาคิตาคามินั้น มีลักษณะพิเศษคือมักจะพบได้ในขนาดใหญ่พอที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แม้แต่หินแร่ทองคำก้อนนี้เองก็พบเม็ดทองได้ง่าย ๆ อาจกล่าวได้ว่าที่ธุรกิจอันรวมถึงการร่อนทองแพร่หลายออกไปนั้นเป็นเพราะลักษณะพิเศษเช่นนี้ของ “ทองคำในมิจิโนกุ” นั่นเอง