พระสูตรคนชิคินเด ไดฮันเนีย

Locationตำบลมินามิซันริคุ

ชุดพระสูตรของที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของ “วัดจัคโคจิ” บนภูเขาทาสึงาเนะซึ่งตระกูลโอชูฟูจิวาระใช้เป็นศูนย์รวมพุทธศรัทธา บทพระสูตรในนี้ถูกคัดลอกด้วยสีเงินทอง และได้รับการพิจารณาว่าเป็นบทหนึ่งของชุดพระสูตรคนชิคินเด (พระสูตรที่เขียนคำสอนลงบนกระดาษสีกรมท่า) จากวัดจูซนจิ นอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าความเชื่อความศรัทธาในสมัยนั้นได้รับการเกื้อหนุนจากทองคำแล้ว กลุ่มโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาที่แผ่ขยายมาถึงภูเขาทาสึงาเนะ ก็ถือเป็นของโบราณล้ำค่าที่แสดงให้เห็นว่าได้รับอิทธิพลมาจากตระกูลโอชูฟูจิวาระอย่างชัดเจน