แผนภาพเคเซ็นโมโตโยชิ

Locationเมืองเคเซ็นนุมะ

เป็นแผนภาพสมัยใหม่ที่แสดงเหมืองทอง 34 แห่งในอำเภอเคเซ็น (พื้นที่ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลซุมิตะ เมืองริคุเซ็นทาคาตะ และเมืองโอฟุนาโตะ จังหวัดอิวาเตะ) และอำเภอโมโตโยชิ (พื้นที่ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลมินามิซันริคุ และเมืองเคเซ็นนุมะ) ด้วยสีทอง ทำให้เข้าใจได้ถึงสภาพที่มีแหล่งทองคำกระจายตัวอยู่เป็นวงกว้างได้อย่างดี เป็นเอกสารสำคัญที่แสดงถึงสถานการณ์ที่นักรบซามูไรอย่างโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ และดาเตะ มาซามุเนะ ฯลฯ ได้ครอบครองเหมืองทอง และวางแผนการขุดทองอย่างแข็งขันให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม