ศาลเจ้าโคกาเนะยามะ

Locationตำบลวาคุยะ

เป็นศาลเจ้าที่สร้างอยู่บนซากอุโบสถที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การผลิตทองคำ ประวัติของศาลเจ้าสามารถย้อนไปถึงช่วงที่ผลิตทองออกมาได้เป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น และตัวภูเขาที่ผลิตทองออกมาได้จนถึงช่วงสมัยใหม่ตอนต้นเป็นสิ่งที่มีวิญญาณของเทพเจ้าสิงสถิตอยู่ แม้จะเป็นช่วงหลังจากที่พระอุโบสถที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การผลิตทองคำได้กลายเป็นซากปรักหักพังไปแล้ว แต่ที่นี่ก็ยังเป็นศาลเจ้าที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ที่เป็นอนุสรณ์ว่าสถานที่นี้เป็นพื้นที่การผลิตทองคำแห่งแรกในญี่ปุ่น