อนุสาวรีย์ “ดินแดนที่บุกเบิกโดยมัตสึซากะ จูเบ ซาดานาริ”

Locationเมืองริคุเซ็นทาคาตะ

เป็นอนุสาวรีย์ที่แสดงความเคารพต่อร่องรอยการบุกเบิกพื้นที่ภูเขาเป็นทุ่งนา เพื่อเกื้อหนุนการใช้ชีวิตของคนงานขุดแร่ที่ทำงานอยู่ในเหมืองทองที่เสื่อมถอยลง ทุ่งนารอบ ๆ อนุสาวรีย์ถูกเรียกด้วยชื่อพื้นที่ว่า “ชินเด็น”