คันกั้นน้ำมัตสึซากะ

Locationเมืองริคุเซ็นทาคาตะ

เป็นคันกั้นน้ำจากแม่น้ำสึโบโนะซาวะที่เป็นแอ่งอยู่ในทุ่งนาชินเด็นที่บุกเบิกขึ้นมาเพื่อเกื้อหนุนการใช้ชีวิตของคนงานขุดแร่ที่ทำงานอยู่ในเหมืองทองที่เสื่อมถอยลง ทางน้ำสายหลักที่ไหลจากคันกั้นน้ำประมาณ 1 กิโลเมตรนั้นก็ยังถูกใช้อยู่แม้แต่ในปัจจุบันนี้