ตลับกระจกภาพวาดลงรักสีเงินทอง

Locationตำบลฮิราอิซูมิ

เป็นตลับกระจกที่ใช้เทคนิคการประดับตกแต่งในสมัยนั้นอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับอุโบสถสีทอง มันถูกผลิตขึ้นที่ฮิราอิซูมิ แสดงให้เห็นว่าฮิราอิซูมิในสมัยนั้นมีความงามของงานศิลปหัตถกรรมสุดละเอียดละออมารวมตัวกันอยู่