หินผลึกจากภูเขาฮิคามิ

Locationเมืองริคุเซ็นทาคาตะ

เป็นหินผลึกที่ผลิตได้จากแหล่งแร่ที่มาจากหินแกรนิตฮิคามิ หินผลึกนี้เป็นสิ่งที่ตกผลึกมาจากเขี้ยวหนุมาน (แร่ทองคำ) ที่เป็นแร่องค์ประกอบสำคัญของหินแกรนิต แล้วถูกนำมาใช้ทำดวงตาของพระพุทธรูป แม้แต่ในตอนนี้เองก็ยังพบได้ในเศษหินในเหมืองทองทามายามะ เป็นวัตถุล้ำค่าที่บ่งบอกลักษณะเด่นของแร่ทองคำได้อย่างดี