ภูเขาฮิคามิ

Locationเมืองริคุเซ็นทาคาตะ

ภูเขาสูง 874 เมตร ที่เป็นแหล่งศึกษาทางธรณีวิทยาในซันริคุจีโอปาร์ค ก่อตัวจากหินแกรนิตฮิคามิเมื่อประมาณ 450 ล้านปีก่อน เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสถานที่ผลิตหินผลึกและทองคำคุณภาพดีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และมีโบราณสถานเหมืองทองทามายามะตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภูเขาฮิคามิ