ชุดอุปกรณ์ขุดเหมืองแร่โอยะ

Locationเมืองเคเซ็นนุมะ

เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดและคัดแยกแร่ในเหมืองทองโอยะ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ขุดที่คนงานเหมืองแร่ใช้ เครื่องจักรที่ใช้ในขุดเจาะและการคัดแยกแร่ รวมถึงภาพถ่ายและบันทึกที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นชุดอุปกรณ์สุดล้ำค่าที่ทำให้รู้ถึงความรุ่งเรืองและการขยับขยายของเหมืองทองสมัยใหม่ในญี่ปุ่น จนมาถึงการปิดเหมืองไปตามยุคสมัยได้เป็นอย่างดี