ชุดอุปกรณ์ขุดเหมืองทองชิชิโอริ

Locationเมืองเคเซ็นนุมะ

เป็นชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดและคัดแยกแร่ในเหมืองทองชิชิโอริ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ขุด เตาหลอมทอง รวมถึงภาพถ่ายเก่าและเอกสารบันทึกต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงบันทึกที่เกี่ยวกับ “มอนสเตอร์โกลด์” ทองคำสัตว์ประหลาดและกระบวนการขุดทองด้วย เป็นชุดอุปกรณ์ที่ทำให้เข้าใจถึงสภาพเหมืองทองที่เข้าสู่ช่วงสมัยใหม่ได้อย่างดี