โบราณสถานการผลิตทองคำโคกาเนะยามะ

Locationตำบลวาคุยะ

ซากอุโบสถที่ตั้งอยู่ในเขตโคกาเนะยามะ เป็นพระอุโบสถที่สร้างขึ้นในพื้นที่การขุดทองหลังจากได้รับฟังพระราชดำรัสจากพระจักรพรรดิโชมุเกี่ยวกับการผลิตทองครั้งแรกในญี่ปุ่นว่าเป็น “สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงให้พร” ถือเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญที่ยืนยันว่าดินแดนนี้เป็นสถานที่แห่งแรกในญี่ปุ่นที่ผลิตทองขึ้นมาได้