ซากเหมืองแร่โอยะ

Locationเมืองเคเซ็นนุมะ

เป็นเหมืองแร่ทองที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โอยะ เมืองเคเซ็นนุมะ เป็นเหมืองที่ได้รับผลกระทบจากการผลิต
“มอนสเตอร์โกลด์” ในเหมืองทองชิชิโอริ จึงมีการปฏิบัติการขุดทองตั้งแต่ปี 1905 เรื่อยมาจนถึงปี 1976 และเกิดเป็นย่านเหมืองแร่ขึ้นมา เป็นมรดกล้ำค่าที่แสดงให้เห็นถึงรูปลักษณ์สุดท้ายท่ามกลางธุรกิจการขุดทองที่ทำมายาวนานกว่า 1,250 ปี ซากโรงงานถลุงแร่ขนาดใหญ่ยักษ์ที่ทำขึ้นจากคอนกรีตนั้น กลายมาเป็นอนุสาวรีย์ที่ทำให้หวนคิดถึงความรุ่งโรจน์ในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี