โบราณสถานเหมืองแร่ทองทามายามะ

Locationเมืองริคุเซ็นทาคาตะ

เป็นเหมืองทองที่ตั้งอยู่ตอนกลางของภูเขาฮิคามิ ในสมัยเอโดะมันถูกเรียกว่าเป็น “4 เหมืองแร่ทองขนาดใหญ่เคเซ็น” ที่ดาเตะ มาซามุเนะได้ดำเนินการพัฒนาอย่างแข็งขัน ซากปรักหักพังอย่างซากโรงงานถลุงแร่ ซากด่านตรวจ และหลุมเหมืองพันคน ฯลฯ ต่างก็กระจัดกระจายอยู่ในภูเขา และบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับเหมืองทองในช่วงสมัยใหม่