บันทึกของตระกูลโยชิดะ

Locationเมืองริคุเซ็นทาคาตะ

บันทึกโบราณที่มีการอธิบายเกี่ยวกับเหมืองทองในเขตพื้นที่เคเซ็นไว้มากมาย ตระกูลโยชิดะเป็นตระกูลชั้นสูงที่ทำงานผู้รับผิดชอบสูงสุดในเขตพื้นที่เคเซ็น สภาพการทำงานในเหมืองทองสมัยนั้นได้ถูกบันทึกไว้ในนี้ เป็นเอกสารล้ำค่าที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้ปกครองบ้านเมืองในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นโทโยโทมิ ฮิเดโยชิหรือดาเตะ มาซามุเนะต่างก็ขยับขยายธุรกิจการขุดทองอย่างแข็งขัน