เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

โปรแกรมท่องเที่ยว  เมืองอิชิโนะมากิ

โปรแกรมท่องเที่ยว : เมืองอิชิโนะมากิ (2 วัน 1 คืน)

เปิดประสบการณ์พักค้างคืนที่ศาลเจ้าโคะกะเนะยามะ สัมผัสลมหายใจแห่งวัฒนธรรมทองคำ ณ ดินแดนมิจิโนะกุ

จุดเด่นของโปรแกรม

พักค้างคืน ณ สถานพักแรมของศาลเจ้าโคะกะเนะยามะ บนเกาะคิงคะซัง สัมผัสประสบการณ์การทำวัตรเช้าแบบศาสนาชินโต (อิจิบังโอโกะมะคิโต) และพิชิตยอดเขาคิงคะซัง

 • 1วันแรก 8:30 สถานีอิชิโนะมากิ

  70 นาที

  2ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางท่าเรืออายุคาวะ

  3เวลทาวน์โอชิกะ

  45 นาที

  4สวนสาธารณะโอชิกะโกะบังโฉะ

  20 นาที

  5อิชิโนะโทะริอิ

  70 นาที

  6ท่าเรืออายุคาวะ

  7เรือเฟอร์รี่หรือเรือสปีดโบ๊ท (15 นาที)

  8ศาลเจ้าคิงคะซัง

  พักค้างคืน ณ สถานที่พักแรมของศาลเจ้า อาบน้ำ เวลา 16:00-17:30 นาฬิกา รับประทานอาหารเย็น เวลา 17:30-19:00 นาฬิกา ทำวัตรเช้า วันรุ่งขึ้น ตั้งแต่เวลา 7:00 นาฬิกา
  90 นาที

  9วันที่สอง 10:00 ยอดเขาคิงคะซัง

  • วันที่สอง 10:00 ยอดเขาคิงคะซัง

   See More

  เริ่มต้นปีนเขา หลังจากทำวัตรเช้า ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 7:00 นาฬิกา เสร็จ
  120 นาที

  1012:00 ท่าเรืออายุคาวะ

  กลับลงมาจากยอดเขา และโดยสารเรือเฟอร์รี่หรือเรือสปีดโบ๊ท ออกจากท่าเรือคิงคะซัง
  55 นาที

  11ป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางเซนต์จอห์นแบ๊บติสปาร์ค

  20 นาที

  12คาวะมะจิเอเรีย

  15 นาที

  13สถานีอิชิโนะมากิ

*เวลาตามกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสภาพการจราจร
*โปรแกรมนี่ถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงตารางเวลาของ JR และตารางเที่ยวบิน ณ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2020 จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

Home Itinerary โปรแกรมท่องเที่ยว : เมืองอิชิโนะมากิ (2 วัน 1 คืน)