เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

โปรแกรมท่องเที่ยว  ตำบลมินามิซันริคุ  ตำบลวาคุยะ  ตำบลฮิราอิซูมิ  เมืองริคุเซ็นทาคาตะ  เมืองเคเซ็นนุมะ

โปรแกรมท่องเที่ยว: ตำบลมินามิซันริคุ – ตำบลฮิราอิซูมิ – เมืองเคเซ็นนุมะ – ตำบลวาคุยะ – เมืองริคุเซ็นทาคาตะ

วาคุยะ - ฮิราอิซูมิ - ริคุเซ็นทาคาตะ - เคเซ็นนุมะ - มินามิซันริคุ ทองคำและตระกูลโอชูฟูจิวาระ (2วัน1คืน)

จุดเด่นของโปรแกรม

ทดลองร่อนทอง ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีสามารถทำการทดลองร่อนทอง ณ แหล่งทองแห่งแรกของญี่ปุ่นได้ที่นี่
สถานที่ฝังพระไตรปิฎกบนภูเขาทาสึงาเนะสถานที่ซึ่งตระกูลโอชูฟูจิวาระใช้เป็นฐานที่มั่นในการภาวนาต่อพระพุทธเจ้า บนยอดเขาทาสึงาเนะมีสถานที่ฝังพระไตรปิฎกที่บรรจุในกระบอกทองสัมฤทธิ์อยู่ถึง 11 แห่ง
※ใช้บริการรถโดยสารแบบเช่าเหมา

*เวลาตามกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสภาพการจราจร
*โปรแกรมนี่ถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงตารางเวลาของ JR และตารางเที่ยวบิน ณ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2020 จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

Home Itinerary โปรแกรมท่องเที่ยว: ตำบลมินามิซันริคุ – ตำบลฮิราอิซูมิ – เมืองเคเซ็นนุมะ – ตำบลวาคุยะ – เมืองริคุเซ็นทาคาตะ