เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

โปรแกรมท่องเที่ยว  ตำบลวาคุยะ  ตำบลฮิราอิซูมิ

โปรแกรมท่องเที่ยว : ตำบลวาคุยะ ตำบลฮิราอิซูมิ

วาคุยะ แหล่งทองแห่งแรกของญี่ปุ่น - ฮิราอิซูมิ ดินแดนทองคำในอุดมคติ (ไปเช้าเย็นกลับ)

จุดเด่นของโปรแกรม
ทดลองร่อนทอง ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีสามารถทำการทดลองร่อนทอง ณ แหล่งทองแห่งแรกของญี่ปุ่นได้ที่นี่
วัดจูซนจิอุโบสถสีทอง คนจิกิโด วิหารสีทองคำล้วนที่ถูกสร้างขึ้นจากทองคำใน「มิจิโนกุ」

*เวลาตามกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสภาพการจราจร
*โปรแกรมนี่ถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงตารางเวลาของ JR และตารางเที่ยวบิน ณ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2020 จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

Home Itinerary โปรแกรมท่องเที่ยว : ตำบลวาคุยะ ตำบลฮิราอิซูมิ