เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

โปรแกรมท่องเที่ยว  เมืองริคุเซ็นทาคาตะ  เมืองเคเซ็นนุมะ

โปรแกรมท่องเที่ยว: เมืองริคุเซ็นทาคาตะ – เมืองเคเซ็นนุมะ

เหมืองแร่โอยะ - เหมืองทองคำทามายามะ(ภูเขาฮิคามิ) ตามรอยประวัติศาสตร์เหมืองแร่ของญี่ปุ่น (ไปเช้าเย็นกลับ)

จุดเด่นของโปรแกรม

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เหมืองแร่โอยะย่านเหมืองแร่ที่เปิดทำการตั้งแต่ปีเมจิที่ 38 (ค.ศ. 1905) จนถึงปีโชวะที่ 51 (ค.ศ. 1976) รูปที่ถูกถ่ายขึ้นในสมัยนั้นและซากปรักหักพังของเหมืองแร่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

แหลมอิวาอิซากิสถานที่ที่สามารถมองเห็น“ขอบ” ของลักษณะดินทางธรณีวิทยาซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ในการหาสายแร่ทองคำได้อย่างใกล้ชิด เป็นสถานที่สำคัญในอุทยานธรณีซันริคุ 

ทดลองเก็บแร่ควอตซ์บนเขาฮิคามิ เหมืองทองคำทามายามะเหมืองทองคำในสมัยดาเตะ มาซามุเนะ อุโมงค์เหมืองที่สร้างขึ้นเพื่อขุดแร่ทองยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ห้ามพลาดสถานที่ที่สามารถเก็บแร่ควอตซ์ได้ระหว่างทาง

ใช้บริการรถโดยสารแบบเช่าเหมา

*เวลาตามกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสภาพการจราจร
*โปรแกรมนี่ถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงตารางเวลาของ JR และตารางเที่ยวบิน ณ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2020 จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

Home Itinerary โปรแกรมท่องเที่ยว: เมืองริคุเซ็นทาคาตะ – เมืองเคเซ็นนุมะ