เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

โปรแกรมท่องเที่ยว  ตำบลวาคุยะ  ตำบลฮิราอิซูมิ  เมืองเคเซ็นนุมะ

โปรแกรมท่องเที่ยว: ตำบลวาคุยะ – ตำบลฮิราอิซูมิ – เมืองเคเซ็นนุมะ

วาคุยะ แหล่งทองแห่งแรกของญี่ปุ่น - ฮิราอิซูมิ ดินแดนทองคำในอุดมคติ – เคเซ็นนุมะ แหล่งผลิตทองคำที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น (2วัน1คืน)

จุดเด่นของโปรแกรม

ทดลองร่อนทอง ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีสามารถทำการทดลองร่อนทอง ณ แหล่งทองแห่งแรกของญี่ปุ่นได้ที่นี่
ทัศนียภาพช่วงรอลมและท่าเรือเคเซ็นนุมะวัฒนธรรมการขุดแร่ทองได้ถูกหลอมรวมเป็นหนึ่งกับพื้นดินและสายลมของ「มิจิโนคุ」จนกำเนิดเป็นประวัติศาสตร์ของเทืองท่าแห่งนี้

*เวลาตามกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสภาพการจราจร
*โปรแกรมนี่ถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงตารางเวลาของ JR และตารางเที่ยวบิน ณ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2020 จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

Home Itinerary โปรแกรมท่องเที่ยว: ตำบลวาคุยะ – ตำบลฮิราอิซูมิ – เมืองเคเซ็นนุมะ