เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

วัดโมซือจิ

毛越寺

Locationตำบลฮิราอิซูมิ

Contentsกิจกรรม

พระเถระเอ็นนิน (จิกาคุไดชิ) ได้ก่อตั้งวัดแห่งนี้ขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 9 ต่อมาในศตวรรษที่ 12 ในยุคสมัยของโมโตฮิระและฮิเดฮิระ ผู้สืบทอดตระกูลฟูจิวาระแห่งแคว้นโอชูซึ่งมีอำนาจปกครองบริเวณแห่งนี้เป็นรุ่นที่ 2 และ 3 ตามลำดับ ได้มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในวัดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดนั้นมีสิ่งปลูกสร้างภายในวัดกว่า 50 แห่ง และภิกษุกว่า 500 รูป จนกล่าวกันว่าที่นี่เคยเป็นวัดที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่โตอลังการที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น แม้จะเกิดภัยพิบัติขึ้นบ่อยครั้ง จนส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดถูกเผาทำลายลง แต่ปัจจุบันกำลังมีการอนุรักษ์สวนโจโดะและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่เหลืออยู่ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ วัดแห่งนี้จะสวยงามเป็นพิเศษในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง และยังได้รับการกำหนดให้เป็นทั้งมรดกทางประวัติศาสตร์แบบพิเศษและสถานที่อันงดงามแบบพิเศษของประเทศ

Details

ที่อยู่

14 ฮิราอิซูมิยานางิโนะโกะโชะ ตำบลฮิราอิซูมิ อำเภอนิชิอิวาอิ จังหวัดอิวาเตะ

ทางผ่าน

จากสถานีฮิราอิซูมิ (รถไฟ JR สายโทโฮคุฮนเซ็น) เดิน 15 นาที

ภาษา

มีระบบนำชมด้วยเสียงหลายภาษา (500 เยน) และ “SkyDesk Media Trek” แอพนำชมด้วยเสียงสำหรับสมาร์ทโฟน (ฟรี) ให้บริการ รวมถึงมีไกด์นำชมเป็นภาษาอังกฤษจากสมาคมไกด์โคโตะฮิราอิซูมิ

เวลาทำการ

8:30-17:00 น. (ช่วงฤดูหนาวเปิดถึง 16:00 น.)

วันหยุด

ไม่มี

โปรแกรมท่องเที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง


สถานที่ท่องเที่ยว

Home Trip Finder วัดโมซือจิ