เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

เวลทาวน์โอชิกะ

ホエールタウンおしか | Whale Town Oshika

Locationเมืองอิชิโนะมากิ

Contentsช้อปปิ้ง / อาหารและเครื่องดื่ม

เป็นอาคารที่บริหารงานโดยสมาคมพัฒนาชุมชนอายุคาวะ ในตัวอาคารประกอบไปด้วย ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Cottu (8:30-17:00), ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแหลมโอชิกะ (9:00-16:30), และโอชิกะเวลแลนด์ (9:00-16:00) เป็นต้น
โอชิกะเวลแลนด์ คือสถานที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท่าเรืออายุคาวะ ซึ่งเคยมี “ฐานปฏิบัติการล่าวาฬ” ตั้งอยู่ ให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมวาฬที่แหลมโอชิกะ, รวมทั้งลักษณะเฉพาะและวิถีชีวิตของวาฬ

Details

ที่อยู่

43-1 มินามิ อายุคาวะฮามะ เมืองอิชิโนะมากิ

ทางผ่าน

รถโดยสารประจำทางมิยาโค เส้นทางอายุคาวะ ลงรถที่ “ท่าเรืออายุคาวะ”

ภาษา

ภาษาญี่ปุ่น

เวลาทำการ

8:30-17:00

วันหยุด

ทุกวันพุธ

โปรแกรมท่องเที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง


สถานที่ท่องเที่ยว

Home Trip Finder เวลทาวน์โอชิกะ