เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

index

เป็นตลับกระจกที่ใช้เทคนิคการประดับตกแต่งในสมัยนั้นอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับอุโบสถสีทอง มันถูกผลิตขึ้นที่ฮิราอิซูมิ แสดงให้เห็นว่าฮิราอิซูมิในสมัยนั้นมีความงามของงานศิลปหัตถกรรมสุดละเอียดละออมารวมตัวกันอยู่

สถานที่ฝังพระไตรปิฎก 11 แห่งที่ถูกสร้างขึ้นที่ยอดเขาทาสึงาเนะ ตรงศูนย์กลางของสามวัดบนเขาทาสึงาเนะ (วัดเซซุยจิ วัดจัคโคจิ วัดคินปุจิ) ซึ่งตระกูลโอชูฟูจิวาระใช้เป็นสถานที่สำคัญในการภาวนาต่อพระพุทธเจ้า ในช่วงปลายสมัยเฮอันที่มีการเผยแผ่แนวความคิดเรื่องปัจฉิมธรรมอย่างแพร่หลาย เพื่อฝากฝังพระไตรปิฎกให้คงเหลือถึงรุ่นลูกหลาน จึงมีการนำพระไตรปิฎกใส่ลงในกระบอกที่ทำจากทองสำริดไปฝังแล้วสร้างเนินดินขึ้นมา มันถูกสร้างขึ้นโดยตระกูลโอชูฟูจิวาระในภูมิภาคซันริคุที่เป็นสถานที่สำคัญในการผลิตทอง ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสมเพราะสามารถกวาดสายตาชมพื้นที่เหมืองทองสมัยใหม่ที่เขียนอยู่ในแผนภาพเคเซ็นโมโตโยชิได้ เรียกได้ว่าเป็นโบราณสถานสำคัญที่บอกเล่าถึงอิทธิพลต่อพื้นที่การผลิตทองคำในซันริคุของตระกูลโอชูฟูจิวาระที่สนับสนุนให้สร้างดินแดนในอุดมคติได้อย่างมาก

อุโบสถสีทองล้วนที่สร้างขึ้นโดยมีรากฐานจากผงทองใน “มิจิโนกุ” ซึ่งการแปรรูปทองนั้นแรกเริ่มเดิมที ได้ใช้ผลผลิตจากทั้งในและต่างประเทศแบบไม่กลัวเปลือง รวมถึงใช้เทคนิคการประดับตกแต่งในสมัยนั้นอย่างเต็มที่ ตระกูลโอชูฟูจิวาระซึ่งเป็นผู้สร้างได้ใช้ “ทองคำ” ที่เปล่งแสงสวยสง่าออกมาโดยไม่ใช่เพื่อโอ้อวดถึงทรัพย์สมบัติ แต่เพื่อแสดงออกถึงดินแดนในอุดมคติอันปรารถนาถึงโลกที่เท่าเทียมและสงบสุขปราศจากการต่อสู้แย่งชิง และยังกล่าวกันว่าเป็นต้นแบบของ “บ้านเรือนและพระราชวังทองคำ” ที่ปรากฏอยู่ใน “จิปัง ประเทศแห่งทองคำ” อีกด้วย

เป็นอุปกรณ์ที่ถูกใช้ในการแปรรูป “เศษผงทองจากมิจิโนกุ” ที่เก็บสะสมมาให้เป็นผงทอง ซึ่งทองที่แปรรูปมาก็ถูกนำมาใช้กับภาพวาดลงรักและสีผงทอง ในสมัยนั้น เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นดินแดนในอุดมคติอย่างเป็นรูปธรรมที่ฮิราอิซูมิ จึงมีการรวบรวมทองคำที่ผลิตได้ไปพร้อมกับเทคนิคงานฝีมือที่สวยงามเพื่อใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลอม “เศษผงทองจากมิจิโนกุ” ที่เก็บสะสมมาได้ ส่วนทองที่ถูกหลอมก็นำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ทองสำริด ในสมัยนั้น เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นดินแดนในอุดมคติอย่างเป็นรูปธรรมที่ฮิราอิซูมิ จึงมีการรวบรวมทองคำที่ผลิตได้ไปพร้อมกับเทคนิคงานฝีมือที่สวยงามเพื่อใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่

ชุดพระสูตรของที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นของ “วัดจัคโคจิ” บนภูเขาทาสึงาเนะซึ่งตระกูลโอชูฟูจิวาระใช้เป็นศูนย์รวมพุทธศรัทธา บทพระสูตรในนี้ถูกคัดลอกด้วยสีเงินทอง และได้รับการพิจารณาว่าเป็นบทหนึ่งของชุดพระสูตรคนชิคินเด (พระสูตรที่เขียนคำสอนลงบนกระดาษสีกรมท่า) จากวัดจูซนจิ นอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าความเชื่อความศรัทธาในสมัยนั้นได้รับการเกื้อหนุนจากทองคำแล้ว กลุ่มโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาที่แผ่ขยายมาถึงภูเขาทาสึงาเนะ ก็ถือเป็นของโบราณล้ำค่าที่แสดงให้เห็นว่าได้รับอิทธิพลมาจากตระกูลโอชูฟูจิวาระอย่างชัดเจน

เป็นตู้พระที่นักพรตบนภูเขาเคยแบกซึ่งถ่ายทอดว่าวัดคันนอนจิมีความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับภูมิภาคซันริคุและวัดจูซนจิที่ฮิราอิซูมิ มันถูกใช้ในการเก็บพระพุทธรูป เครื่องใช้ของสงฆ์ และพระไตรปิฎกราวกับเป็นกระเป๋าสะพายหลัง มันเป็นงานศิลปหัตถกรรมชั้นยอดที่เคลือบด้วยทองและทำลวดลายเชิงพระพุทธศาสนาในทุกด้าน ซึ่งถือเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ที่ถ่ายทอดเทคนิคช่างทองมาจนถึงปัจจุบันนี้

Home Trip Finder