เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

story 1

~เริ่มต้นจาก “ผงทอง” เพียงเม็ดเดียว~

Scroll

~เริ่มต้นจาก “ผงทอง” เพียงเม็ดเดียว~

“ทองคำ” ถูกผลิตขึ้นในญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกที่แคว้นมุตสึในสมัยนารา ดินแดนแห่งนี้ (ในปัจจุบันมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดมิยางิและจังหวัดอิวาเตะ) ถูกเรียกว่า “มิจิโนกุ” มาตั้งแต่โบราณ ที่นี่มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่ต่างจากที่อื่น นั่นก็คือมีสายแร่ทองคำที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ประมาณ 450 ล้านถึง 100 ล้านปีก่อนกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ การผลิตผงทองขึ้นมาได้หนึ่งเม็ดได้ลบล้างสามัญสำนึกในเวลานั้นที่เชื่อว่า ‘ไม่สามารถขุด “ทอง” ได้ในประเทศญี่ปุ่น’ ไปได้โดยสิ้นเชิง และได้ทำให้ความหลงใหลใน “ทองคำ” เกิดขึ้นในจิตใจของผู้คน

การขุดทองในมิจิโนกุที่เริ่มต้นจากการร่อนทอง ในที่สุดก็ได้แผ่ขยายไปยังแม่น้ำและทะเลทั่วทั้งท้องถิ่น จนเจริญเติบโตไปเป็นพื้นที่การผลิตทองคำชั้นนำของเอเชีย เมื่อเทคโนโลยีการแยกทองออกจากหินแร่เกิดความแน่นอน บรรดานักรบซามูไรก็ได้ผลักดันให้มีการพัฒนาเหมืองแร่ทองอย่างแข็งขัน การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันสมัยที่สุดมาใช้ ทำให้การทำเหมืองแร่ขนาดใหญ่เป็นไปได้ขึ้นมา และทำให้การผลิตทองคำในมิจิโนกุเข้าสู่ช่วงที่รุ่งเรืองจนถึงขีดสุด อย่างไรก็ตาม ในสมัยโชวะตอนปลาย ความรุ่งเรืองดังกล่าวก็สิ้นสุดลง ดินแดนมิจิโนกุเป็นสถานที่หายาก ซึ่งมีประวัติศาสตร์การผลิตทองคำในญี่ปุ่นถึงกว่า 1,250 ปี อ้างอิงตามธรณีประวัติในอดีตที่ยาวไกล

สมบัติทางวัฒนธรรม

โปรแกรมท่องเที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง


สถานที่ท่องเที่ยว

Home ~เริ่มต้นจาก “ผงทอง” เพียงเม็ดเดียว~