เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

story 2

โอชู-ฮิราอิซูมิ

ดินแดนสีทองในอุดมคติ

Scroll

โอชู-ฮิราอิซูมิดินแดนสีทองในอุดมคติ

หากพูดถึง “ทองคำ” แห่งมิจิโนกุ สิ่งที่ผู้คนจะนึกถึงเป็นอย่างแรกก็คงจะเป็น “คอนจิกิโด (โบสถ์สีทอง)” แห่งวัดจูซนจิในตำบลฮิราอิซูมิ จังหวัดอิวาเตะ ซึ่งความเจิดจ้านั้นไม่ได้มีอยู่เพียงบนทองคำเปลวที่ปกคลุมอยู่ทั่วอุโบสถเท่านั้น แต่ไม่ว่าจะเป็นงาช้างหรือไม้จันทน์สีแดงจากต่างประเทศที่ใช้เป็นแท่นประดิษฐานพระประธาน งานประดับมุกจากหอยสังข์กรีนเทอบัน ภาพวาดลงรักบนเครื่องเขิน รวมถึงเครื่องโลหะฉลุนั้น ล้วนเป็นหลักฐานแห่งความมั่งคั่งจากผงทองที่มีอยู่ล้นเหลือ ที่ทำให้การค้าในยุคนั้นเจริญรุ่งเรืองตามไปด้วย และเป็นเครื่องบ่งบอกว่าความงดงามของงานฝีมือสุดละเอียดละออในสมัยเฮอันได้มารวมตัวอยู่ที่ฮิราอิซูมิแล้ว

แต่บทบาทของหน้าที่ของ “ทอง” ที่ได้บรรลุไปก็ไม่ใช่เพียงการเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งเท่านั้น ในสมัยปัจฉิมธรรม ตระกูลโอชูฟูจิวาระซึ่งเป็นเจ้าผู้สร้างวัดได้ปรารถนาถึงโลกที่สงบสุขและเท่าเทียมกันโดยปราศจากความขัดแย้ง แลทำให้ดินแดนในอุดมคตินั้นเกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรมด้วย “ทองคำ” ที่ส่องสว่างไปทั้งโลก ด้วยเหตุนั้น ตระกูลโอชูฟูจิวาระจึงได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่การผลิตทองคำส่วนชายฝั่งทะเลและพื้นที่ภูเขาคิตาคามิซึ่งเป็นพื้นที่จัดหา “ทองคำ” ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทาสึงาเนะที่ครอบคลุมไปถึงตำบลมินามิซันริคุ และเมืองเคเซ็นนุมะ จังหวัดมิยางิ ซึ่งสามารถกวาดสายตาชมพื้นที่การผลิตทองคำได้ทั่วนั้น มีสถานที่ฝังพระไตรปิฎกและซากวัดที่เกี่ยวข้องกับตระกูลโอชูฟูจิวาระคงเหลืออยู่ สิ่งเหล่านี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความผูกพันอย่างลึกซึ้งระหว่างฮิราอิซูมิซึ่งเป็นแหล่งบริโภค “ทอง” และพื้นที่การผลิตทองคำที่ค้ำจุนกัน ทำให้ดินแดนในอุดมคติเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมา

สมบัติทางวัฒนธรรม

โปรแกรมท่องเที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง


สถานที่ท่องเที่ยว

Home โอชู-ฮิราอิซูมิ