เรื่องราวของทองคำมิชิโนะกุ

story 4

เหมืองแร่ทองทามายามะ

ความรุ่งโรจน์และการเสื่อมถอยของการทำเหมืองแร่ทอง

Scroll

เหมืองแร่ทองทามายามะความรุ่งโรจน์และการเสื่อมถอยของการทำเหมืองแร่ทอง

ในสมัยเซ็นโงคุ เมื่อเทคโนโลยีการแยกทองออกจากหินแร่มีความแม่นยำมากขึ้น การพัฒนาเหมืองแร่ทองต่อจากการร่อนทองจึงได้เริ่มขึ้น “โบราณสถานเหมืองแร่ทองทามายามะ” ตั้งอยู่ที่เชิงเขาตะวันตกของภูเขาฮิคามิ เมืองริคุเซ็นทาคาตะ จังหวัดอิวาเตะ ในสมัยนั้นดาเตะ มาซามุเนะได้จัดวางเจ้าหน้าที่เหมืองแร่ทองไว้แล้วลงมือพัฒนาโดยตรง จึงมีการผลิต “ทองคำ” ปริมาณมหาศาลขึ้นมาได้ ทำให้ที่นี่กลายเป็นใจกลางของ 4 เหมืองแร่ทองขนาดใหญ่ของเคเซ็น นอกจากนี้ภูเขาฮิคามิยังเต็มไปด้วยหินแกรนิต จึงมีการผลิตหินผลึกคุณภาพดีซึ่งถูกนำไปใช้เป็นดวงตาพระพุทธรูปอีกด้วย

สิ่งที่คอยต้อนรับผู้เข้าชมอยู่ก็คือ หอคอยสูง 15 เมตรที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงทางเข้าเหมืองแร่ทองริมแม่น้ำเคเซ็น แม้มันจะผ่านสงครามและภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวมาแต่ก็ได้รับการฟื้นฟูอยู่เสมอด้วยกำลังของท้องถิ่นนี้ ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยเจตนารมณ์ของผู้คนที่ภาคภูมิใจในเหมืองแร่ทอง เมื่อเดินไปตามทางก็จะพบทุ่งนาเป็นขั้น ๆ กระจายตัวอยู่ อันเป็นทุ่งนาที่พัฒนาขึ้นเพื่อเกื้อหนุนการใช้ชีวิตของคนงานขุดแร่ที่กลับไปใช้ชีวิตในหมู่บ้านจากความเสื่อมถอยของเหมืองแร่ทอง หมู่บ้านนี้ยังมี “อนุสาวรีย์ดินแดนที่บุกเบิกโดยมัตสึซากะ จูเบ ซาดานาริ” ที่สรรเสริญคุณงามความดีในการพัฒนาที่ดิน “ศาลเจ้าทาเคโคมะ” ที่คนงานขุดแร่ให้ความศรัทธา และ “ต้นสนหวนกลับแห่งวัดโชกนจิ” ที่เชื่อว่าความปรารถนาที่ว่า “อยากกลับไปเหมืองแร่ทอง” ปรากฏออกมาให้เห็นในรูปของการแกว่งของกิ่งไม้ที่คงเหลืออยู่ ชวนให้นึกถึงการใช้ชีวิตในสมัยอดีต ส่วนเส้นทางไปถึงยอดเขาก็ยังมี “ซากโรงงานถลุงแร่” และ “หลุมเหมืองพันคน” ที่เป็นทางเข้าอุโมงค์เหมืองแร่ในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้ ที่ยอดเขายังมี “ศาลเจ้าทามายามะ” ที่เทพพิทักษ์แห่งทามายามะประดิษฐานอยู่ และทำหน้าที่ถ่ายทอดร่องรอยสมัยที่การทำเหมืองยังเฟื่องฟู ความแตกต่างระหว่างยอดเขาที่ปกคลุมไปด้วยความเงียบเชียบราวกับทุ่งหิมะที่มี “ซุริ” เศษเสี้ยวของหินเขี้ยวหนุมานที่ขุดมาได้กระจายไปทั่ว กับทัศนียภาพที่มีรวงข้าวสีทองแกว่งไกวไปทั่วหมู่บ้านนั้น บ่งบอกถึงความรุ่งโรจน์และการเสื่อมถอยของผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

สมบัติทางวัฒนธรรม

โปรแกรมท่องเที่ยว

รายละเอียดการเดินทาง


สถานที่ท่องเที่ยว

Home เหมืองแร่ทองทามายามะ