ศิลาจารึกบทกวีมันโย

Locationตำบลวาคุยะ

เป็นศิลาจารึกบทกวีที่ตั้งอยู่ภายในเขตศาลเจ้าโคกาเนะยามะ มันได้จารึกบทกวีมันโยของโอโทโมะ โนะ ยากาโมจิที่ได้ประพันธ์ถึงความยินดีในการผลิตทองออกมาได้ไปพร้อมกับพระจักรพรรดิโชมุ ซึ่งประพันธ์ไว้ว่า “ทอง” ที่ผลิตขึ้นมาได้บน “ภูเขาในอำเภอโอดะ (ตำบลวาคุยะในปัจจุบัน)” ได้ถูกขนย้ายมาที่เมืองนาราที่อยู่แสนไกลและกลายมาเป็นเรื่องน่ายินดีระดับชาติ ถือว่าเป็นศิลาจารึกบทกวีที่เป็นสัญลักษณ์แห่ง “ทองคำในมิจิโนกุ”