ภูเขาโนโนะดาเกะ

Locationตำบลวาคุยะ

ภูเขาศักดิ์สิทธิ์โนโนะดาเกะ (236 เมตร) ที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางพื้นที่ตำบลวาคุยะ มีแม่น้ำที่ผลิตทองออกมาอย่างเช่นแม่น้ำโคกาเนะซาวะไหลผ่าน ตามที่ปรากฏในบทกวีมันโยว่าผลิตทองได้บน “ภูเขาที่อยู่ในอำเภอโอดะ (ตำบลวาคุยะในปัจจุบัน)” ก็เป็นที่แน่ชัดว่าธุรกิจการขุดทองเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นได้ขยับขยายขึ้นมาโดยมีภูเขาแห่งนี้เป็นฉากสำคัญ